Security Direct
 
Kantoor:
Westlandseweg 1
2291 PG Wateringen 
 
Postadres:
Postbus 112
2290 AC Wateringen
 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar!!
tel : +31(0)657008040
e-mail: info@security-direct.nl
Security Direct verricht haar beveiligingswerkzaamheden als particuliere beveiligingsorganisatie met landelijke toelating van de Minister van Justitie
onder nr. ND 3690

Mobiele Surveillance

Door uw opdrachten aan de mobiele surveillancedienst van Security Direct uit te besteden, bespaart u uzelf een hoop zorgen.
Dankzij onze specialistische kennis en uitgebreide ervaring, weten de mobiele surveillanten direct wat zij in uiteenlopende situaties moeten doen en hoeft u bij calamiteiten uw bed niet uit. Zo verzorgt de mobiele surveillant onder meer open- en sluitrondes van uw bedrijfspand en eventueel aanvullende controlerondes.
Daarnaast kan de mobiele surveillance worden ingezet voor collectieve beveiliging op bedrijventerreinen,woonwijken, bouwprojecten en scholenpatrouilles.


Collectieve Mobiele Surveillance

Onder het motto “samen sta je sterk” kiezen bedrijfsterreinen, woonwijken en scholen voor collectieve beveiliging. Maar ook kostenreductie is een belangrijk argument om de complete beveiliging van de collectieve surveillance uit te besteden aan Security Direct.

Alarmopvolging

Een alarmmelding komt binnen bij uw Particuliere Alarm Centrale (PAC). De centralist staat in directe verbinding met de dienstdoende mobiele surveillant van Security Direct. De centralist geeft vervolgens de instructies door voor de alarmopvolging, waarna de surveillant zich direct ter plaatse begeeft. Op de locatie aangekomen, stelt de surveillant een onderzoek in naar de oorzaak van de alarmmelding.


Brand, sluit en openingsronde

Een brand- en sluitronde is een interne controle van uw bedrijf. Tijdens deze ronde wordt het bedrijf nauwkeurig gecontroleerd op het afgesloten zijn van ramen en deuren, ten onrechte in- en uitgeschakelde apparatuur, verlichting, lekkage, brandgevaarlijke situaties e.d.

Een groot voordeel van een brand- en sluitronde is de zekerheid dat uw bedrijf door speciaal daarvoor opgeleide mobiele surveillanten wordt afgesloten. Naast het afsluiten van uw bedrijf is het uiteraard ook belangrijk dat uw bedrijf op tijd en op de juiste wijze weer wordt geopend voor het personeel. Bedenkt u eens in wat de directe (financieel) en indirecte schade is wanneer uw personeelsleden een uur buiten moeten staan en het gebouw niet op tijd kunnen betreden. Eveneens houdt u op deze wijze de toegang en uitgifte van sleutels beheersbaar. Uiteraard kan ook op afwijkende tijden geopend worden op verzoek.